Izveidota 1969. gadā
Izveidota 1969. gadā

 Sencor tika nodibināta Japānā 1969. gadā. Šodien Sencor piegādā vairāk nekā 1000 dažādu produktu, sešās sortimenta grupās, uz vairāk nekā 55 valstīm visā pasaulē.

Vairāk par Sencor


Instrukcijas un informācija par izlietoto iepakojuma materiālu utilizāciju

Instrukcijas un informācija par izlietoto iepakojuma materiālu utilizāciju

Atbrīvojieties no izmantotajiem iepakojuma materiāliem saskaņā ar valstī pastāvošo likumdošanu.

Atbrīvošanās no nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm

Simbols, kas norādīts uz preces, tās piederumiem vai  iepakojuma, norāda uz to, ka šo produktu  nevar uzskatīt par sadzīves atkritumiem un tas janodod tālākai pārstrādei specializētajos elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu savākšanas punktos.
Dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs nolietoto produktu var atgriezt vietējam dīlerim, iegadājoties jaunu, līdzīgu produktu.
Pareiza atbrīvošanās no nolietotā produkta palīdzēs saglabāt dabas resursus un novērsīs iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilveku veselību. Lūdziet nepieciešamo papildus informāciju vietējās pašvaldību iestādēs vai atkritumu savākšanas punktos. Nepareizas atkritumu utilizācijas gadījumos var tikt piemērots naudas sods, saskaņā ar valstī pastāvošo likumdošanu.
ES dalībvalstu juridiskās personas, lai utilizētu nolietotās ierīces, pēc informācijas var vērsties pie attiecīgā produkta piegādātāja vai dīlera.

Utilizācija valstīs, kas neietilpst Eiropas Savienības sastāvā

Ja nepieciešams atbrīvoties no nolietotās ierīces, uzziniet nepieciešamo informāciju attiecīgās valsts un pašvaldību iestādēs vai pie piegādātāja.
Šī iekārta atbilst ES noteikumiem un regulām par elektromagnētisko un elektrisko drošību.
Izmaiņas tekstā, noformējumā un tehniskaja specifikācijā var notikt bez iepriekšēja brīdinājuma, un mēs paturam tiesības veikt šīs izmaiņas.