SMR 600 Personālo mobilo rāciju komplekts

SMR 600

Personālo mobilo rāciju komplekts

  • Divu personālo rāciju komplekts
  • Līdz 8 km atklātā laukā
Vairāk informācijas par SMR 600